GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI/TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ POLİTİKASI Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikasının Amacı Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (“Enerjisa”), yasalara uygun hizmet anlayışı ve müşteri odaklı hizmet felsefesi ile edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir. Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası; a. Enerjisa’nın “enerjinikoru.com” mikro sitesinde müşterilere ait (Müşteri; Enerjisa’dan elektrik tedarik eden ve/veya enerjinikoru.com sitesinde işlem yapan her kişiyi ifade eder) ne tür kişisel veriler topladığını, b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, c. Enerjisa’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, d. Enerjisa’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, e. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı Müşterilerin elektrik tasarrufu ile ilgili bilgi edinebileceği Enerjisa’nın mikro sitesi olan “enerjinikoru.com” üzerinden daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; kişisel verilerinizi (e-posta gibi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Enerjisa ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz ile enerjinikoru.com üzerinden vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Veri Saklama ve Veri Güvenliği Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Veri Paylaşımı Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Enerjisa’ya/Veri Sorumlularına başvurarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir, • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için musteriiliskileri@enerjisa.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için https://www.enerjisa.com.tr/tr/bilgi-kisisel-veri adresini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Çerez (Cookie) Kullanımı Çerezler, “enerjinikoru.com” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. “enerjinikoru.com”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşabilecek ve güvenli olarak saklayacaktır. “enerjinikoru.com”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi izlemektedir. Ticari Elektronik İleti İzni Müşteri, “enerjinikoru.com” sitesinde bulunan kutucuğu işaretleyerek ticari elektronik ileti gönderimine izin vermesi halinde; • Ticari elektronik iletinin; telefon, SMS, e-posta gibi her türlü iletişim aracını kapsadığını bilir. Böylelikle eğer Müşteri’nin başka bir iletişim bilgisi Enerjisa’da mevcutsa e-posta dışında da Müşteri ile iletişime geçilebililecektir. Verdiği izni dilediği zaman, ücretsiz bir şekilde geri alabilir. • Verdiği izinle, enerjinikoru.com mikro sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi, elektrik ve/veya diğer ürün ve hizmetlerin satışı, pazarlanması ve müşteri hizmetleri faaliyetlerinin geliştirilmesi vb. kapsamında Enerjisa ve Enerjisa’nın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu Enerjisa Grup Şirketlerinin ticari elektronik ileti göndermesine izin vermiş sayılır. • Verdiği iznin, Enerjisa’nın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu Enerjisa Grup Şirketleri olarak; Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş. ve onun doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisi içinde olduğu diğer şirketleri kapsadığını bilir. Müşteri, elektrik tasarrufu gibi konular nedeniyle kendisine gönderilen e-postalarda yer alan linke tek tıkla, her zaman e-posta gönderim listesinden çıkabilecektir.