ENERJİNİ KORU KULLANICI SÖZLEŞMESİ (İlan Tarihi: 01 /12 /2016) 1. Taraflar İşbu sözleşme, sizinle, Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0481057763500017) / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0335043212300017) / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0856036645100015) (Üç şirket birlikte “Enerjisa” olarak anılacaktır.) arasında yapılmaktadır. İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi") ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin mikro sitesi olan www.enerjinikoru.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, enerjinikoru tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. Enerjisa İletişim Bilgileri Adres : Bağlarbaşı Mah. Refahevler Sk. No:2/1 A Blok Maltepe İstanbul Telefon : 0216 579 0500 Çağrı Merkezi : 7/24 hizmet veren 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 2.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 2.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanıma, politikalara ve Hizmet'lere ilişkin olarak Enerjisa tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 2.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, politikalara ve Hizmet'lere ilişkin olarak Enerjisa tarafından açıklanan her türlü beyan ve bu beyanlara uygun davranılacağı kabul edilmiş olmaktadır. 3. Hizmetler “enerjinikoru.com” enerji tasarrufu konusunda alışkanlıkların ölçümleneceği ve buna göre tasarruf önerisi sunulan bir platformdur. “enerjinikoru.com” sizlerden abone grubu, tüketimin yapıldığı il, aylık ortalama elektrik faturası tutarı gibi bilgiler isteyerek tüketim karşılaştırma yaparak tavsiyeler sunmaktadır. Platform üzerindeki hizmetler geliştirilebilir nitelikte olduğundan yeni tasarruf önerileri ve pazarlama faaliyetleri için sizlerin e-postası istenmektedir. Bu konuda gerekli onaylar alınarak ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası doğrultusunda işlem yapılmaktadır. “enerjinikoru.com” sitesinde müşterilere sunulan bilgiler ve hizmetler tamamen müşterinin tasarruf konusunda bilgi sahibi olmalarına yöneliktir ve sadece öneri niteliğindedir. Enerjisa, bu hizmet ve bilgilerle hiçbir taahhüt altına girmemekte ve garanti vermemektedir. Bu kapsamda Enerjisa Kullanıcı tarafından söz konusu olabilecek herhangi bir zarar, ziyan, tazminat vb. talebi kabul etmemektedir. 4. Hak ve Yükümlülükler 4.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri a. Kullanıcı, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kurallarıanladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder. b.Kullanıcı, Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası ve ilgili hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Enerjisa’dan kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Enerjisa’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c.Kullanıcı'ların Enerjisa tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Enerjisa’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz. d.Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Enerjisa, Kullanıcı'lar tarafından Enerjisa’ya iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. e.Kullanıcı, Enerjisa’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. f.Enerjisa’nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Enerjisa ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan/bulunabilecek resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enerjisa ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Enerjisa, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 4.2 Enerjisa’nın Hak ve Yükümlülükleri a.Enerjisa, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Enerjisa, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. b.Enerjisa, Websitesi üzerinden, Enerjisa’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Enerjisa tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Enerjisa’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. c. Enerjisa, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. d.Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Enerjisa ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 5. Gizlilik Hükümleri Enerjisa, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Enerjisa, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, bu politikada belirtilen hususların aksine kullanmayacaktır. 6. Fikri Mülkiyet Hakları a.Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan Enerjisa’nın Hizmet'lerini, Enerjisa’nın bilgilerini ve Enerjisa’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Enerjisa’nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Enerjisa’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b.Enerjisa’nın, Enerjisa Hizmet'leri, Enerjisa bilgileri, Enerjisa telif haklarına tabi çalışmalar, Enerjisa ticari markaları, Enerjisa ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet haklarıda dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. c. Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Enerjisa’ya ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. 7. Sözleşme Değişiklikleri Enerjisa, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9. Sözleşmenin Sona Ermesi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek. Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.