Gündelik hayatında alacağın küçük önlemlerle
enerji tasarrufu konusunda büyük adımlar atman mümkün.

Sen de aşağıdaki bilgileri eksiksiz doldurarak tasarruf hakkında
fikir alabilir ve diğer kullanıcılarla tüketimini kıyaslayabilirsin.

Aylık Ortalama Elektrik Faturası Bedeliniz

TL

Bak Şimdi

Yaşadığın şehre göre elektrik tüketim karşılaştırmanı aşağıdaki grafikten inceleyebilirsin.

Ortalama fatura bedelin
Diğer Kullanıcıların fatura bedeli
HAYDİ BAŞLA

Bak Şimdi!

Evinizde/işyerinde sana uygun tasarruf önerileri sunabilmemiz için
aşağıdaki sorulara cevap vermen yeterli.

Bir sonraki sayfaya geçmeden önce tüm soruları cevaplamalısınız.

Kullanıcı Sözleşmesi

ENERJİNİ KORU KULLANICI SÖZLEŞMESİ (İlan Tarihi: 01 /12 /2016) 1. Taraflar İşbu sözleşme, sizinle, Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0481057763500017) / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0335043212300017) / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (Mersis: 0856036645100015) (Üç şirket birlikte “Enerjisa” olarak anılacaktır.) arasında yapılmaktadır. İşbu kullanıcı sözleşmesi ("Kullanıcı Sözleşmesi") ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.’nin mikro sitesi olan www.enerjinikoru.com sitesinde (¨site¨) yer alan diğer kurallar, enerjinikoru tarafından sunulan hizmetlerin şart ve koşullarını düzenlemektedir. Sitede yer alan tüm politika ve kurallar işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, işbu sözleşmenin ekini oluşturmaktadır. Enerjisa İletişim Bilgileri Adres : Barbaros Mahallesi, Begonya Sokak, Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No:1/1, Ataşehir / İSTANBUL Telefon : 0216 579 0500 Çağrı Merkezi : 7/24 hizmet veren 444 4 372 numaralı Çağrı Merkezimiz üzerinden bize ulaşabilirsiniz. 2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı 2.1 Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 2.2 Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme'si ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanıma, politikalara ve Hizmet'lere ilişkin olarak Enerjisa tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. 2.3 Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, politikalara ve Hizmet'lere ilişkin olarak Enerjisa tarafından açıklanan her türlü beyan ve bu beyanlara uygun davranılacağı kabul edilmiş olmaktadır. 3. Hizmetler “enerjinikoru.com” enerji tasarrufu konusunda alışkanlıkların ölçümleneceği ve buna göre tasarruf önerisi sunulan bir platformdur. “enerjinikoru.com” sizlerden abone grubu, tüketimin yapıldığı il, aylık ortalama elektrik faturası tutarı gibi bilgiler isteyerek tüketim karşılaştırma yaparak tavsiyeler sunmaktadır. Platform üzerindeki hizmetler geliştirilebilir nitelikte olduğundan yeni tasarruf önerileri ve pazarlama faaliyetleri için sizlerin e-postası istenmektedir. Bu konuda gerekli onaylar alınarak ve Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası doğrultusunda işlem yapılmaktadır. “enerjinikoru.com” sitesinde müşterilere sunulan bilgiler ve hizmetler tamamen müşterinin tasarruf konusunda bilgi sahibi olmalarına yöneliktir ve sadece öneri niteliğindedir. Enerjisa, bu hizmet ve bilgilerle hiçbir taahhüt altına girmemekte ve garanti vermemektedir. Bu kapsamda Enerjisa Kullanıcı tarafından söz konusu olabilecek herhangi bir zarar, ziyan, tazminat vb. talebi kabul etmemektedir. 4. Hak ve Yükümlülükler 4.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri a. Kullanıcı, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kurallarıanladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüteder. b.Kullanıcı, Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası ve ilgili hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Enerjisa’dan kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Enerjisa’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. c.Kullanıcı'ların Enerjisa tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Enerjisa’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz. d.Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Enerjisa, Kullanıcı'lar tarafından Enerjisa’ya iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. e.Kullanıcı, Enerjisa’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez. f.Enerjisa’nın sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Enerjisa ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan/bulunabilecek resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını,işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Enerjisa ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Enerjisa, Kullanıcı'ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 4.2 Enerjisa’nın Hak ve Yükümlülükleri a.Enerjisa, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Enerjisa, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. b.Enerjisa, Websitesi üzerinden, Enerjisa’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Enerjisa tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Enerjisa’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. c. Enerjisa, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz. d.Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Enerjisa ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz. 5. Gizlilik Hükümleri Enerjisa, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Enerjisa, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, bu politikada belirtilen hususların aksine kullanmayacaktır. 6. Fikri Mülkiyet Hakları a.Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan Enerjisa’nın Hizmet'lerini, Enerjisa’nın bilgilerini ve Enerjisa’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Enerjisa’nın Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Enerjisa’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır. b.Enerjisa’nın, Enerjisa Hizmet'leri, Enerjisa bilgileri, Enerjisa telif haklarına tabi çalışmalar, Enerjisa ticari markaları, Enerjisa ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet haklarıda dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır. c. Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Enerjisa’ya ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler. 7. Sözleşme Değişiklikleri Enerjisa, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 8. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9. Sözleşmenin Sona Ermesi İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek. Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK/KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI/TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ POLİTİKASI Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikasının Amacı Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş. / Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. (“Enerjisa”), yasalara uygun hizmet anlayışı ve müşteri odaklı hizmet felsefesi ile edindiği veya sakladığı müşteri bilgilerinin gizliliğini sağlamayı aşağıdaki temel kurallar çerçevesinde taahhüt etmektedir. Bu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması/Ticari Elektronik İleti Politikası; a. Enerjisa’nın “enerjinikoru.com” mikro sitesinde müşterilere ait (Müşteri; Enerjisa’dan elektrik tedarik eden ve/veya enerjinikoru.com sitesinde işlem yapan her kişiyi ifade eder) ne tür kişisel veriler topladığını, b. Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, c. Enerjisa’nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, d. Enerjisa’nın işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, e. Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi açıklamaktadır. İşlenen Kişisel Verileriniz ve Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı Müşterilerin elektrik tasarrufu ile ilgili bilgi edinebileceği Enerjisa’nın mikro sitesi olan “enerjinikoru.com” üzerinden daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; kişisel verilerinizi (e-posta gibi doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi) sizlerden talep etmektedir. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Enerjisa ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz ile enerjinikoru.com üzerinden vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir. Veri Saklama ve Veri Güvenliği Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. Veri Paylaşımı Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Enerjisa’ya/Veri Sorumlularına başvurarak; • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir, • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir, • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir, • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir, • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir, • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için musteriiliskileri@enerjisa.com adresine e-posta gönderebilirsiniz. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için https://www.enerjisa.com.tr/tr/bilgi-kisisel-veri adresini düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz. Çerez (Cookie) Kullanımı Çerezler, “enerjinikoru.com” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil sitesi’nden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. “enerjinikoru.com”, ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik/Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak, işleyecek, üçüncü kişilerle paylaşabilecek ve güvenli olarak saklayacaktır. “enerjinikoru.com”, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi izlemektedir. Ticari Elektronik İleti İzni Müşteri, “enerjinikoru.com” sitesinde bulunan kutucuğu işaretleyerek ticari elektronik ileti gönderimine izin vermesi halinde; • Ticari elektronik iletinin; telefon, SMS, e-posta gibi her türlü iletişim aracını kapsadığını bilir. Böylelikle eğer Müşteri’nin başka bir iletişim bilgisi Enerjisa’da mevcutsa e-posta dışında da Müşteri ile iletişime geçilebililecektir. Verdiği izni dilediği zaman, ücretsiz bir şekilde geri alabilir. • Verdiği izinle, enerjinikoru.com mikro sitesindeki hizmetlerin geliştirilmesi, elektrik ve/veya diğer ürün ve hizmetlerin satışı, pazarlanması ve müşteri hizmetleri faaliyetlerinin geliştirilmesi vb. kapsamında Enerjisa ve Enerjisa’nın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu Enerjisa Grup Şirketlerinin ticari elektronik ileti göndermesine izin vermiş sayılır. • Verdiği iznin, Enerjisa’nın iştirak ilişkisi içinde bulunduğu Enerjisa Grup Şirketleri olarak; Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş. ve onun doğrudan ya da dolaylı iştirak ilişkisi içinde olduğu diğer şirketleri kapsadığını bilir. Müşteri, elektrik tasarrufu gibi konular nedeniyle kendisine gönderilen e-postalarda yer alan linke tek tıkla, her zaman e-posta gönderim listesinden çıkabilecektir.